Voorwaarden

Het is niet toegestaan om deze website geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, op te slaan of te verspreiden aan derden zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de auteur.

Gedragsregels:

Het is niet toegestaan reacties te plaatsen waarin beledigend, provocerend of discriminerend taalgebruik of andere onaanvaardbare uitingen van welke aard dan ook gebruikt worden.
Anonieme reacties worden eveneens niet geaccepteerd.

Het is niet toegestaan door te verwijzen naar illegale websites/zaken.

Het is niet toegestaan persoonlijke gegevens van derden op de website te plaatsen.

Als u zich niet aan de bovengenoemde gedragsregels houdt, mag de webmaster het bewuste materiaal onmiddellijk en zonder daarover overleg te plegen van de website verwijderen.

Aansprakelijkheid:

Het deelnemen en/of gebruik maken van de site ellykoster.nl geschiedt geheel op eigen risico van de gebruiker. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van ellykoster.nl.
Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van ellykoster.nl verkregen is. 

Reacties

Populaire posts